Παλιές φωτογραφίες Καλλιρρόης

Αρχείο Κώστα Αγγέλη