ΘΕΜΑΤΑ

στις

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας

Του Αποστόλη Ζώη Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση χορηγίας για την χρηματοδότηση του έργου «Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» και η οποία πρόταση είχε υποβληθεί το 2008 από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) μετά από συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στα πλαίσια του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαϊου 2007 (LIFE+). Μεταξύ των πιλοτικών περιοχών είναι και το δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας, του δασαρχείου Καλαμπάκας. Σκοπός Σκοπός του έργου LIFE είναι η επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, η ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στις περιοχές αρμοδιότητας τους, η ευρεία επικοινωνία της ανάγκης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές, στις οποίες έχουν ήδη εμφανιστεί αλλαγές στη βλάστηση (ξήρανση δασικής πεύκης, ξήρανση ελάτης, επέκταση κωνοφόρων σε δάση φυλλοβόλων). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα συντεθούν και θα δοθούν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες της χώρας προκειμένου να ενσωματώσουν στην δασική διαχείριση τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Για το δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας (Δασαρχείο Καλαμπάκας) τονίζεται πως η περιοχή καλύπτεται από μικτά δάση με καστανιά, ευθύφλοιη δρυ, ελάτη και μαύρη πεύκη. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ασυνήθιστη διείσδυση κωνοφόρων ειδών όπως η μαύρη πεύκη σε συστάδες στις οποίες επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την επικράτηση πλατύφυλλων φυλλοβόλων ειδών. Οι άλλες περιοχές είναι το δάσος Ρητίνης-Βριάς στα Πιέρια όρη, ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και το Όρος Ταΰγετος. Το έργο Για τις τέσσερις περιοχές, το έργο θα ανατρέξει σε παλαιά αρχεία και αεροφωτογραφίες και θα αποτυπώσει τη δασική βλάστηση κατά το παρελθόν, και αναλόγως της διαθεσιμότητας των δεδομένων, τις τάσεις αυτής. Ταυτοχρόνως, θα συγκεντρώσει χρονοσειρές κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασίας και βροχόπτωσης), χωρικά κατανεμημένες για την περίοδο 1950 – 2009 και θα συγκρίνει τις τάσεις της βλάστησης με αυτά τα κλιματικά δεδομένα. Κατόπιν, θα εξειδικεύσει και θα εξετάσει για τις συγκεκριμένες περιοχές τις κλιματικές προβλέψεις για την περίοδο 2010 – 2050 και θα εκτιμήσει την ευπάθεια των δασών αυτών στις διακυμάνσεις των κλιματικών παραμέτρων. Ειδικοί σε θέματα βλάστησης, εδαφών, οικολογίας και κλίματος θα συμβάλλουν στη μελέτη αυτή και στο πρόγραμμα παρακολούθησης που θα οργανωθεί. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα τροφοδοτήσουν τις προτάσεις για την προσαρμογή των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, ώστε τα δάση στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν στις νέες συνθήκες. Κατόπιν, θα διεξαχθούν σεμινάρια κατάρτισης προς τις δασικές υπηρεσίες όλης της χώρας, με σκοπό να εξοικειωθούν με το θέμα αλλά και να μάθουν πώς να το αντιμετωπίζουν.
Η ΕΡΕΥΝΑ 19 Φεβρουαρίου 2010, αρ. φύλλου 15432, σελίδα 10 Το άρθρο έχει διαβαστεί 24 φορές. Το άρθρο είναι αγαπημένο 0 αναγνωστών.

Νέα δεδομένα


Αν υπήρχε μια πιθανότητα να συσταθεί ορεινός δήμος Καλαμπάκας στο πλαίσιο του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», με την συνένωση των δήμων Μαλακασίου, Καστανιάς, Κλεινβού και την διευρυμένη κοινότητα Ασπροποτάμου, η απόφαση του δ.σ. Κλεινοβού, την διέλυσε. Η απόφαση λέει σε γενικές γραμμές ότι αν δεν μείνει ως έχει ο δήμος Κλεινοβού, να συνενωθεί με τον δήμο Καλαμπάκας. Αναμφίβολα η εξέλιξη αυτή φέρνει τα πράγματα ξανά πίσω αφού έτσι αφαιρεί την δυνατότητα απ’ τους υπόλοιπους ΟΤΑ να επικαλεσθούν την πρόταση για σύσταση ορεινού δήμου Καλαμπάκας. Κι’ απ’ ότι μαθαίνω και οι αποφάσεις των τ.σ., όπως λ.χ. του Κλεινοβού, κάτι ανάλογο προτείνουν σε γενικές γραμμές. Ε, όταν λέμε εμείς ότι οι νυχτερινές συνάξεις αιρετών έχουν το κόμμα τους και συνδέονται με συμπεριφορές και επιλογές όσον αφορά τις συνενώσεις έχουμε άδικο; Γ.Γ.Κ.
Η ΕΡΕΥΝΑ 20 Φεβρουαρίου 2010, αρ. φύλλου 15433, σελίδα 2 Το άρθρο έχει διαβαστεί 25 φορές. Το άρθρο είναι αγαπημένο 0 αναγνωστών.

Ομόφωνη απόφαση για το σχέδιο Καλλικράτης


&ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΘΗΚΩΝ Με τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, «Σχέδιο Καλλικράτης», όλοι έχουμε υποχρέωση και καθήκον να πάρουμε θέση για το μέλλον της περιοχής μας. Παίρνοντας υπόψη την προοπτική και το μέλλον της περιοχής μας, θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου αποτελούμενου από τις δύο σημερινές διοικητικές ενότητες, δηλαδή το Δήμο Αιθήκων και τη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου. Σήμερα ο συγκεκριμένος ορεινός όγκος του Νομού μας, αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς της χώρας μας, καθιστώντας επιβλητική την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου ορεινού τουριστικού Δήμου. Η περιοχή του Δήμου Αιθήκων και της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου αποτελούν έναν ενιαίο ορεινό χώρο με πολλά κοινά στοιχεία (βασική προϋπόθεση συνύπαρξης) και με απεριόριστες δυνατότητες προόδου και ανάπτυξης. Είμαστε ένας ορεινός όγκος με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τα αστικά κέντρα του Νομού μας. Η έκταση και οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, που μόνο λειτουργώντας ως ξεχωριστός Δήμος μπορούν να καλυφθούν, Η δυσκολία βρίσκεται στην ορεινότητα, τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες που πολλές φορές δυσκολεύει ιδιαίτερα την επικοινωνία με γεωγραφικούς χώρους με χαμηλότερο υψόμετρο. Στα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι το ότι η περιοχή έχει δημιουργήσει από μόνη της όλες τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ενιαίος Δήμος. Υπάρχουν κτιριακές υποδομές έτοιμες για να στεγάσουν όλες τις υπηρεσίες του Νέου Δήμου και να καλύψουν όλες τις ανάγκες που θα προκύψουν, υπάρχει ένα οδικό δίκτυο πολύ καλό που συνδέει όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα των δύο περιοχών μεταξύ τους. Υπάρχει όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της περιοχής. Αυτή η υποδομή και η οργάνωσή της είναι απαραίτητη για να δίνει άμεσα λύσεις αποχιονισμού της περιοχής. Άριστες υποδομές από τους επαγγελματίες της περιοχής για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες. Όμορφα ξενοδοχεία με πάρα πολλές ανέσεις και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα εστιατόρια, τις καφετέριες, τα μπαράκια και φυσικά τα παραδοσιακά καφενεία των χωριών μας. Φύση με μοναδικές ομορφιές, απέραντα δάση ελάτης, οξιάς, δρυ, καστανιάς, με πελώρια πλατάνια στις όχθες των ποταμών και γενικότερα πολύ πλούσια χλωρίδα, όπως επίσης και πανίδα. Ποτάμια με πεντακάθαρα νερά, με επικεφαλής τον Αχελώο (Ασπροπόταμο) και τους παραποτάμους του, δίνουν ζωή στον τόπο μας και απαράμιλλη ομορφιά. Πρέπει να μείνουμε μαζί, όλοι εμείς εκεί πάνω, και να συνεχίσουμε μαζί γιατί ζήσαμε και ζούμε χρόνια μαζί, με ίδιες δυσκολίες, ίδιες ανησυχίες, ίδιες ασχολίες και ίδιες παραδόσεις. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε τα ίδια πανηγύρια, χορεύουμε τις ίδιες μέρες, το 15Αύγουστο, της Αγίας Παρασκευής και στα μικρά πανηγύρια που γίνονται στα ξωκλήσια των χωριών μας. Τα χωριά μας έχουν ίδια χαρακτηριστικά, ίδιες πλατείες με τον γέρικο πλάτανο στη μέση, τη βρύση με το γάργαρο νερό και δίπλα η εκκλησία του χωριού, Αυτή η πανέμορφη περιοχή και οτιδήποτε προαναφέραμε, πρέπει να προστατευθούν ιδιαίτερα, να μην επιτρέψουμε να γίνουν ζημιές, να προχωρήσουμε σε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη με κυρίαρχο στοιχείο και μέλημα την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος. Στην περιοχή έχουν μόνιμες εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούνται το Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στο Περτούλι και το Δασαρχείο Καλαμπάκας στο Κουκουφλί. Φορείς και υπηρεσίες που μόνο θετικά μπορούν να συμβάλλουν στον τόπο μας. Δραστηριότητες πολλές και σημαντικές, Χιονοδρομικό Κέντρο, Σχολές κανόε – καγιάκ, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πανέμορφα σηματοδοτημένα μονοπάτια, ιππασία, ποδήλατο βουνού, καταφύγιο, πολλοί χώροι αναψυχής και τόσα άλλα που μπορούμε να αναφέρουμε. Σπουδαία μνημεία που μαρτυρούν την ιστορία και τον πολιτισμό, πανέμορφες πέτρινες εκκλησίες, καλντερίμια, πέτρινα τοξωτά γεφύρια, νερόμυλοι και τόσα άλλα. Όλα όσα προαναφέρθηκαν συνηγορούν στη δημιουργία ενός Ορεινού Τουριστικού και Παραθεριστικού Δήμου στο Νομό μας, που πιστεύω πως θα λειτουργήσει πολύ καλά και εύκολα, προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Όλα είναι έτοιμα για να λειτουργήσει οργανωμένα και σωστά ο Νέος Δήμος, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ
Η ΕΡΕΥΝΑ 13 Φεβρουαρίου 2010,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s