Σημαντικό έργο

στις
Εντυπωσιακή η παρουσία της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της οποίας προΐσταται η κ. Κρυσταλλία Μαντζανά στο 9ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών που διοργάνωσε ο Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. – Αναλυτική παρουσίαση των εισηγήσεων
Του Αποστόλη Ζώη
Μοτό: Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» η 19η Ε.ΒΑ. παρακολουθεί τις εργασίες και πραγματοποιεί ανασκαφική έρευνα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 9ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών που διοργάνωσε ο Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων στο Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Εταιρείας Κλιάφα.
Έντονη ήταν η παρουσία της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της οποίας προΐσταται η κ. Κρυσταλλία Μαντζανά, καθώς από τις 47 ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ανακοινώσεις οι 10 πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της, που με άψογο και εντυπωσιακό τρόπο παρουσίασαν το σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει από την έναρξη λειτουργίας της Εφορείας το 2006 έως και σήμερα.
Συγκεκριμένα από την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ανακοινώσεις:
Ανασκαφικές έρευνες
-Κρυσταλλία Μαντζανά, αρχαιολόγος – Δ/ντρια 19ης Ε.Β.Α., «Δύο παράλληλες παλαιοχριστιανικές βασιλικές στη θέση “Οβριάσα” Πλατάνου Τρικάλων. Μια πρώτη προσέγγιση».
Με την παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση της ύπαρξης δύο παράλληλων βασιλικών, μοναδικό φαινόμενο στον Θεσσαλικό χώρο, που ήρθαν στο φως από ανασκαφικές έρευνες που διενεργούσε η 7η Ε.Β.Α. στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκε ο νομός Τρικάλων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 19ης Ε.Β.Α. και οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
Εντυπωσιακό είναι το δάπεδο της καλούμενης Βασιλικής Β΄, σπάνιο δείγμα στον ελλαδικό χώρο, καθώς φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με πτηνά, σταυρούς και ανθρώπινες μορφές.
-Χρήστος Αποστόλου, Αγγελική Σιδέρη, Νικόλαος Τριγώνης, Ιωάννα Γκούμπλια, Αρχαιολόγοι 19ης Ε.Β.Α.: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε 65. Τα πρώτα αποτελέσματα των ανασκαφικών ερευνών στη θέση “Τσίκαρη” Καστρακίου Καλαμπάκας».
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» η 19η Ε.ΒΑ. παρακολουθεί τις εργασίες και πραγματοποιεί ανασκαφική έρευνα με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί με δαπάνες του έργου, κοντά στο Καστράκι και στη θέση «Τσίκαρη», στην οποία εντοπίστηκε βιομηχανικό συγκρότημα κεραμικών κλιβάνων. Μέχρι σήμερα η έρευνα έφερε στο φως πέντε κεραμικούς κλιβάνους και μία κεραμική εστία. Πρόκειται για κλιβάνους όπτησης δομικών υλικών, μεγάλων διαστάσεων και ορθογώνιας κάτοψης.
Έργα ΕΣΠΑ
-Χρήστος Τσιλιμίγκας, πολιτικός μηχανικός, Δήμητρα Βλαχάβα, αρχιτέκτων μηχανικός: «Τρίτο διάζωμα βυζαντινού κάστρου πόλης Τρικάλων. Προτάσεις αποκατάστασης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ».
Η εισήγηση αφορούσε την αποκατάσταση του τρίτου διαζώματος του κάστρου πόλεως Τρικάλων, έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α., που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 19η Ε.Β.Α.
Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της μορφής του τρίτου διαζώματος με σκοπό τη δομική ενίσχυσή του, η οποία θα εξασφαλίσει τη φυσική διατήρηση του κάστρου και θα διαμορφώσει μια σφαιρική εικόνα της αρχιτεκτονικής του.
-Στυλιανή Λαφαζάνη, αρχιτέκτων μηχανικός: «Ο γλυπτός διάκοσμος και ο περιβάλλων χώρος του Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Δολιανών – Κρανιάς Ασπροποτάμου. Προτάσεις αποκατάστασης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ».
Η εισήγηση αφορούσε στο έργο: «Στερέωση – αποκατάσταση τμημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών του ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων και κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης, αντικατάσταση χώρων υγιεινής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Δολιανών Κρανιάς Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου, Ν. Τρικάλων», έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 19η Ε.Β.Α.
Το πρώτο σκέλος του έργου αφορά στην αντικατάσταση ή συντήρηση λίθων και λιθανάγλυφων, που έχουν αποσαρθρωθεί, ενώ το δεύτερο σκέλος αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αξιοποίησή του, καθώς αποτελεί πολιτιστική και τουριστική αφετηρία της περιοχής.
Μελέτες έρευνες
-Ουρανία Μπαλογιάννη, αρχαιολόγος 19ης Ε.Β.Α.: «Μεταβυζαντινές εικόνες από τον ναό του Αγίου Χαραλάμπους της Ι. Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων».
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάστηκαν οι μεταβυζαντινές εικόνες των προσκυνηταρίων του νέου καθολικού της Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Πρόκειται για εικόνες που φιλοτεχνήθηκαν δια χειρός Σαμαριναίων ζωγράφων (1846) και δια χειρός ζωγράφου Ιωάννου του Σιατιστέως (1842), ζωγράφος ο οποίος συναντάται για πρώτη φορά στα μνημεία της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι για τα προσκυνητάρια του ναού φιλοτεχνήθηκαν δια συνδρομής του ιδίου καθηγούμενου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, εικόνες με την ίδια θεματολογία από διαφορετικές οικογένειες ζωγράφων.
-Γεώργιος Καλογερούδης, αρχαιολόγος 19ης Ε.Β.Α.: «Μοναστικά συγκροτήματα αμυντικού χαρακτήρα στον νομό Τρικάλων κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο (15ος – 19ος αι.).
Η μελέτη αφορά στην οχυρωματική αρχιτεκτονική των μοναστικών φρουριακών συγκροτημάτων της περιοχής Τρικάλων στα μεταβυζαντινά χρόνια. Τα στοιχεία οχυρωματικής αρχιτεκτονικής που συναντώνται αρχικά στο Άγιο όρος και παρατίθενται για πρώτη φορά διαμορφώνουν έναν ενδιαφέροντα χάρτη της οχυρωματικής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής της Δυτικής Θεσσαλίας.
-Κωνσταντίνος Τσόδουλος, Ιστορικός – αρχαιολόγος 19ης Ε.Β.Α.: «Ανέκδοτα πατριαρχικά σιγγίλια της Ι. Μ. Δουσίκου».
Πρόκειται για ανέκδοτο πατριαρχικό σιγγίλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωσταντινουπολέως Προκοπίου Α΄ του έτους 1787, που φυλάσσεται στην Ι. Μ. Δουσίκου και με το οποίο επικυρώνεται η γνησιότητα της διαθήκης της μοναχής Κυπριανής. Το σιγγίλιο συνοδεύεται από την μήρινθο και τη μολύβδινη βούλα των πατριαρχών και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της Μονής.
-Σπύρος Κουγιουμτζόγλου, αρχαιολόγος 19ης Ε.Β.Α.: «Μια άγνωστη συλλογή κεραμικής της Οθωμανικής περιόδου από την πόλη των Τρικάλων». Πρόκειται για την παρουσίαση μιας άγνωστης κεραμικής συλλογής που δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στοιχεία για την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της πόλεως των Τρικάλων κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου. Μια σείρα αγγείων που βρέθηκε κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών μαρτυρεί την αδιάκοπη συνέχεια της πολιτιστικής ζωής των κατοίκων και τις εμπορικές σχέσεις και επαφές που είχαν με άλλες πόλεις, τόσο της οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
-Ελένη Μπαλαμώτη, Κατερίνα Κεραμίδα, αρχαιολόγοι 19ης Ε.Β.Α.: «Ιστορικές και μνημειακές διαδρομές στα μεταβυζαντινά μοναστηριακά σύνολα της περιοχής Τρικάλων». Η τοπογραφική διάταξη των μοναστηριακών συνόλων της περιοχής Τρικάλων αποσκοπεί στη δημιουργία μνημειακών και ιστορικών διαδρομών, μέσα από τις οποίες προβάλλονται ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των συνόλων αυτών. Ταυτόχρονα η χρονική και τυπολογική κατάταξη αυτών σύμφωνα με τη θέση όπου ανεγείρονται μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αφετηρία αρχειακών μνημειακών καταλόγων από τον 15ο έως τον 19ο αι. για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.

Συντήρηση
-Αιμιλιανός Γκέκας, συντηρητής έργων τέχνης: «Η συντήρηση ενός μετεωρίτικου χειρόγραφου κώδικα του 16ου αι. Για την καλύτερη προστασία του κώδικα, έργο του καλλιγράφου Παρθενίου ιερομονάχου, πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια συντήρησης προκειμένου ο κώδικας να επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε μηχανικός καθαρισμός όλων των φερτών επικαθήσεων, υγρός καθαρισμός όλων των σελίδων, συμπληρώσεις των φθαρμένων και αποκομμένων τμημάτων χαρτιού, καθαρισμός του δέρματος, επαναβιβλιοδέτηση, ράψιμο βυζαντινών κεφαλαριών και τοποθέτηση κλείστρων. Σήμερα ο ανωτέρω κώδικας φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της Ι. Μ. Ρουσσάνου.

Η ΕΡΕΥΝΑ 26 Νοεμβρίου 2011, αρ. φύλλου 15957, σελίδα 20

Το άρθρο έχει διαβαστεί 51 φορές.
Το άρθρο είναι αγαπημένο 0 αναγνωστών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s