ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΛΥΘΕΑΣ (ΔΡΑΓΟΒΙΣΤΙΟΥ)

στις


      Αύτη αποτελείται από το νοτιοδυτικώς της Κρανιάς και Ν.και απέναντι της Καλλιρόης, εις απόστασην ¾ απ’αυτής και 9.30΄ωρών εκ Καλαμπάκας ευρισκόμενον χωρίον Πολυθέα.
      Το χωρίον Πολυθέα είναι όνομα και πράγμα ΠΟΛΥΘΕΑ.Απ΄εδώ βλέπει κανείς τέσσαρας Δήμους (Αθαμάνων,Κοθωνίων,Λάκμωνος και Χαλκίδος)και ολόκληρον την κοιλάδα τοτ Ασπροποτάμου,από των πηγών του μέχρι Γαρδικίου.

      Η εν γένει εντεύθεν άποψις είναι χάρμα ίδεσθαι, πράγματι ωραία θέα με τας γύρω φυσικάς καλλονάς και με τας ωραίας και μεγάλας οικοδομάς, διότι η Πολυθέα είναι και σωστό αρχοντοχώρι.
      Εντεύθεν κατήγετο ο Σαραχούτης,όστις εχρημάτισε μυστικοσύμβουλος του Σουλτάνου ,παρασχών πολλάς υπηρεσίας εις την πατρίδα μας.Τούτου ο υιός υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
       Τω 1790 με 1791 οι Δραγοβιστινοί, εκδικούμενοι την τιμην μιας νύμφης των,ατιμασθείσης υπό των Τούρκων,έκαυσαν δύο Κονιαροχώρια της Λαρίσης.
       Τω 1809,6 Αυγούστου, ήλθεν εις το Δραγοβίστι με 80 παλληκάρια και ο Γ.Καραϊσκάκης,ο οποίος ακόμη δεν είχε γίνει άγγελος,αλλ΄ήτο διάβολος ακόμη,προ της Επαναστάσεως, έκαυσε το μισό χωριό και την μισή εκκλησία (το γυναικείον) του χωριού.
     Δραγοβιστινοί ήσαν και οι Α δ ε λ φ ο ί  Τσ ά κ α λ ο ι ,γενικοί Δερβεναγάδες εν Θεσσαλία κατά το 1821. Ούτοι απηλευθέρωσαν εις φυλάκιον (ταμπούρ) Φαναρίου Ελληνίδα σκλάβαν,την οποίαν έστελλεν εις το χαρέμι του ο Σκόντρα πασάς,όστις μαθών τούτο έστειλεν ολόκληρον τάγμα στρατού εις Δραγοβίστι προς σύλληψίν των.Περικυκλωθέντες εντός οικίας οι Τσάκαλοι ημύνθησαν γενναίως,αλλά φονευθέντος του Δ.Τσάκαλου και εξαντληθέντων των πολεμοφοδίων, οι υπόλοιποι συνελήφθησαν και οδηγηθέντες εις Λάρισσαν εφονεύθησαν παρά την γέφυραν του Πηνειού.Οι Τσάκαλοι είχον σχέσεις φιλικάς με τον Κατσαντώνην και τον Καραϊσκάκην.Δραγοβιστινοί έλαβον μέρος και εις την παρά την Καλαμπάκαν μάχην του 1854,παρά το πλευρό του Χρ. Χατζηπέτρου.
       Οι κάτοικοι της Πολυθέας φεύγουν τον χειμώνα,εκτός ελαχίστων οικογενειών,και δια τούτο κατά την τελευταίαν απογραφήν αριθμεί μόνον 51 κατ.(33 άρρ. και 18 θήλ.) ,αν και υπερβαίνουν τους χιλίους.Τα έσοδα της Κοινότητος είναι 50.307 δρχ.Ολόκληρος η έκτασις της Πολυθέας φθάνει τα 60 χιλ.στρεμμ.εξ ων περί τα 20 στρεμμ. δάση εξ ελάτης ,εντελώς ανεκμετάλλευτα δυστυχώς ,ελλείψει συγκοινωνίας.
      Τα λειβάδια της εκμεταλλεύονται υπό των ιδίων κατοίκων της.Άλλοτε η κτηνοτροφία της ανήρχετο εις 40 χιλ. πρόβατα.Ήδη μόλις εις 5 χιλ. περίπου ανέρχεται η κτηνοτροφία της ,λόγω της απαλλοτριώσεως των πεδινών κτημάτων.
      Επί Τουρκοκρατίας οι μόνοι έμποροι ήσαν οι Δραγοβιστινοί,οίτινες εισήγαγον την τυροκομίαν εις τα μέρη μας, φέροντες τυροκόμους από την Ανδριανούπολιν  διά το κασέρι,κεφαλοτύρι κλπ.είδη της τυροκομικής.Μέχρι του 1912 υπήρχον εντός του Δραγοβιστίου 12 τυροκομεία.Επίσης παλαιότερον οι Δραγοβιστινοί ησχολούντο και εις την εριουργίαν,υφαίνοντες βελέτζες,καπότες΄δίμιτα και διαφόρων ειδών σκουτιά και κάμνοντες μέχρι του 1830 εξαγωγήν και εις Βιέννην και συναγωνιζόμενοι εις την εριουργίαν με την Κρανιάν.,Σκληνιάσανκλπ.Αλλά και εις τα γράμματα δεν καθυστέρησε το Δραγοβίστι. Είναι το μόνο χωριό,όπερ είχε και επί Τουρκοκρατίας επιστήμονας.Σήμερον έχει ουκ ολίγους επιστήμονας.
     Η Πολυθέα έχει και τηλέφωνον κατά το θέρος. Αποτελεί και ιδίαν ενορίαν,της Γεννήσεως της Θεοτόκου με 14.364 δρ. έσοδα ετησίως.
     Απόσπασμα από τα ¨ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ¨.
Έκτακτος έκδοσις της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών,δια τον εορτασμόν των 50 χρόνων απελευθερώσεως της Θεσσαλίας,ετών 1881-1931.
                                                                                                                       Αθήναι 1935
Με τη φροντίδα του συνδέσμου των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ                             ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s